سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آژانس خبری آنلاین

تنظیم دادخواست اداره کار و شکایت از کارفرما

تنظیم دادخواست اداره کار یک فرایند بسیار مهم برای به دست آوردن حقوق کارگران و کارکنان تحت پوشش اداره کار انجام می گیرد. قوانین اداره کار همیشه ثابت بوده اند؛ اما زمانی که می خواهید، از حقوق خود دفاع کنید، تنظیم یک دادخواست استاندارد و قانونی از اهمیت بالایی برخوردار است. بارها دیده شده که در برخی پرونده های حقوقی مربوط به اداره کار، حق با کارگر بوده، اما به دلیل عدم آشنایی با امور حقوقی قادر به دفاع از حق خود نبوده و موفق به دریافت حقوق خود نشده است. برای نوشتن یک لایحه و دادخواست مناسب، باید حتما به مفاد قانونی مربوطه اشاره کنید. شما می توانید، با پرداخت هزینه دادخواست اداره کار، کلیه این موارد را بر عهده وکیل تضمینی شیراز بسپارید. به این ترتیب پرونده های حقوقی شما با بهترین روش حل می شوند. در این فرایند، مراحل متعددی طی می شوند که در ادامه به آن ها می پردازیم.

نحوه تنظیم دادخواست اداره کار

وکیل تنظیم دادخواست اداره کار برای تنظیم شکایات و دادخواست های قانونی کارگران، چند مرحله مهم را طی می کند. اما برای شروع این فرایند ابتدا باید دادخواست های مورد نظر در چند مرحله تعیین شوند. برخی از این مراحل به شرح زیر می باشند:

 1. در این رابطه ابتدا باید هویت افراد در سامانه اداره کار، احراز شود. در این خصوص زمینه بیمه گذار مربوطه نیز مشخص می شود.
 2. در مرحله بعدی گذر واژه ها و رمزهای عبور مخصوص به شما از طریق پیامک ارسال می شوند.
 3. سپس شما می توانید، از مشاوره های حقوقی وکلای این عرصه استفاده کنید. این وکلا در راستای تنظیم دادخواست اداره کار شما را راهنمایی می کنند.
 4. سپس دادخواست های بدوی شما تدوین و تنظیم می شوند.
 5. در مرحله بعدی نوبت رسیدگی به دادخواست شما از سوی دادگاه های مربوطه مشخص می شود. شما می توانید، این نوبت ها را از طریق پیامک دنبال کنید.
 6. شما به عنوان شاکی باید در جلسات تعیین شده، شرکت کنید و از حقوق خود دفاع به عمل آورید. در این فرایند ارائه مدارک مورد نیاز از اهمیت بالایی برخوردار است.
 7. صدور دادنامه های بدوی از سوی اداره کار در ادامه این فرایند انجام می گیرد.

وکلای مربوط به اداره کار، بر مبنای شرایط و قوانین موجود این دادخواست ها را تدوین می کنند و شرایط را بر اساس قوانین از پیش تعیین شده پیش بینی می کنند. همچنین بخوانید: حدود اختیارات قیم

مدارک مورد نیاز برای ارائه دادخواست به اداره کار

به جز تامین هزینه دادخواست اداره کار برای دریافت مشاوره های حقوقی مربوطه، فراهم کردن برخی مدارک نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. خواهان باید مدارک زیر را برای رسیدگی به پرونده های حقوقی به همراه داشته باشد:

 1. تهیه رونوشت شناسنامه، از صفحات اول و دوم از الزامات مربوط به این پرونده های حقوقی به شمار می رود.
 2. تهیه رونوشت های مربوط به قرارداد کاری بین طرفین نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
 3. سایر مستندات موجود نیز باید به خوبی رونوشت شوند.
 4. در صورتی که به جای شما وکیل تنظیم دادخواست اداره کار، به محل تشکیل پرونده مراجعه می کند، وجود وکالت نامه های قانونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.